bg07a.png

Menu

Pozvánka
 
na mimořádnou valnou hromadu TJ Sokol Roztoky u Prahy
 
která se bude konat v pondělí 20.9.2021 od 18:30 v přísálí sokolovny.
 
 
  Program:
 
  • Zahájení
  • Volba pracovního předsednictva a komisí (mandátová, volební, návrhová)
  • Zprávy starosty, kontrola usnesení z minulé valné hromady TJ
  • Zprávy hospodářky a revizní komise
  • Zprávy o činnosti oddílů
  • Čerpání rozpočtu 2020 a návrh rozpočtu na r. 2021
  • Volba starosty a členů výboru
  • Diskuse
  • Usnesení VH
 
 

Vzhledem k tomu, že jednota má ke dni konání valné hromady více než 100 zletilých členů, byl výborem jednoty stanoven klíč k volbě delegátů 1:4.
 
 
 
 
Výbor TJ Sokol Roztoky u Prahy
 

Informace o platbě členských příspěvků
v TJ Sokol Roztoky u Prahy 2021

Dospělí 1500 Kč

Děti, studenti. důchodci, rodiče na mateřské dovolené a trenéři mládeže 1000 Kč

Doprovod v hodinách R+D 200 Kč

 

 Příspěvky vybírají vedoucí oddílů do 14. 3. 2021. V  případě bezhotovostní platby pošlou oddíly platbu na účet TJ s informací hospodářce P. Šaljič, v případě platby v hotovosti, odevzdají peníze do pokladny M. Saskové.
Po odevzdání příspěvků pošlou oddíly seznam placených členů na email
tjsokolroztoky@seznam.cz, na základě tohoto seznamu a ověření platby budou oddílům předány členské známky. 


Platba členských příspěvků vyplývá ze stanov České obce sokolské, článků 4 a 5. Kromě členských příspěvků je oddíl oprávněn vybírat také oddílové příspěvky nad rámec příspěvků schválených TJ.

DOPIS-SES.jpg

CVIČENÍ ŽEN = CVIČÍME!!!!! 

Zaregistrujte se do našeho týmu:


https://app.tymuj.cz/team-invitation?hash=PGJtlW0tJRw2yZzzS1VsrymJR3FVCOxOFkDTFUKO

Budete automaticky informováni
a zváni na lekce cvičení

 v tělocvičně nebo doma,
podle epidemiologické situace

Od 1.9.2021 cvičíme v tělocvičně:

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
Pondělí 18.45-19.45h
Středa 13.45-14.45h


AEROBIK, BODYSTYLING
Pondělí 20-21h

GYMBALY, BODYSTYLING
Pátek 20-21h


Zacvičte si s námi..... těšíme se na Vás

Lenka, Bára, Vlaďka, Naďa a Martina
sportacek201920.jpg
gymbaly21.jpg

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one