bg07a.png

NAHLÁŠENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI

V případě pojistné události je možné si stáhnout potřebné formuláře přiložené níže.

Číslo pojistné smlouvy je
4950050842
JAK NAHLÁSIT POJISTNOU UDÁLOST
Pojistnou událost hlásí pomocí příslušného formuláře pojištěná osoba. V případě její smrti pak osoby, kterým vznikne nárok na výplatu pojistného plnění. Odpovědný pracovník příslušné organizace (resp. sportovního svazu) potvrdí razítkem a podpisem skutečnost, že k pojistné události (úrazu, či smrti) došlo při pojištěné činnosti. Dále připojí své eidenční číslo, pokud mu bylo přiděleno v rámci střešní organizace.Pojistnou událost nám nahlaste co nejdříve po ukončení léčení. Část dokumentu "zpráva lékaře" vyplní odborný lékař, který pojištěného ošetřoval nebo je informován o jeho zdravotním stavu. Zprávu může vyplnit také praktický lékař, pokud poskytl pojištěnému první ošetření nebo má k dispozici odborné lékařské zprávy o průběhu jeho léčení.

Smluvní podmínky, rozsah pojistného krytí, včetně dokumentace pro nahlášení pojistné události jsou ke stažení na webové stránce: www.olympic.cz/pojištění nebo na webových stránkách ČOS.

Kontaktní osoba pro hlášení pojistné události:
Sabina Římanová
Telefon: +420 221 421 744
E-mail: sabina.rimanova@renomia.cz


Formuláře k hlášení pojistné události posílejte na adresu:
RENOMIA, a.s.
Sabina Římanová
Na Florenci 15
110 00 Praha


 

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one