bg07a.png

Příspěvky

Dospělí 2000 
Děti, studenti. důchodci, rodiče na mateřské dovolené a trenéři mládeže 1500 
Doprovod v hodinách R+D, emeritní členství 300 

 

Příspěvky v dalších oddílech

V případě, že člen sokola chodí sportovat do více oddílů, je v takovém oddíle stanoven sokolský příspěvek
Dospělí 1000 
Děti, studenti. důchodci, rodiče na mateřské dovolené a trenéři mládeže 800 
 
Příspěvky vybírají vedoucí oddílů ( trenéři ) do 20.2022. Platbu těchto příspěvků provede vedoucí oddílu bezhotovostní platbou  na účet TJ s informací hospodářce P.Šaljič. Po odevzdání příspěvků pošlou oddíly seznam placených členů na email 
tjsokolroztoky@seznam.cz, na základě tohoto seznamu a ověření platby bude proveden záznam o členství do centrální databáze ČOS.(novinka) 
Platba členských příspěvků vyplývá ze stanov České obce sokolské, článků 4 a 5. Kromě členských příspěvků je oddíl oprávněn vybírat také oddílové příspěvky nad rámec příspěvků schválených TJ.

 


Name
Email
Comment
Or visit this link or this one